image
Flower

Inzicht in drijfveren

Het Management Drives profiel geeft in 1 blik weer wat een individu drijft, verwerpt, energie geeft/kost en welk gedrag iemand onder druk laat zien.
Op basis van deze inzichten komen medewerkers nader tot elkaar en wordt de onderlinge communicatie en samenwerking verbeterd.
Door inzicht in eigen en andermans drijfveren ontstaat er meer begrip en waardering voor elkaar.

image
Flower

Ontwikkelen als team

In de samenwerking kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan door het ontdekken van wat eerder werkte en wat ook in de toekomst kan werken (AI)
De gemeenschappelijke "taal van de zes kleuren" zorgt ervoor dat de gehele organisatie een heldere nieuwe taal spreekt. Dit maakt het heel eenvoudig om gedrag te duiden, problemen en conflicten te benoemen en op te lossen.
De onderlinge communicatie en samenwerking wordt verbeterd door wederzijds begrip

image
Flower

Groei door samenwerking

Waarderend onderzoeken (AI) bevordert de samenwerkingsrelatie, omdat de waarderende AI vragen uitnodigen tot contact, dialoog en gezamenlijke activiteit.
De onderwijskwaliteit en de uiteindelijke resultaten worden versterkt door de teamsamenwerking; we leren van en met elkaar.
Teams werken duurzaam samen door elkaars krachten te benutten en valkuilen te vermijden. 'Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien'

image
Flower

Meer werkplezier

Het vertellen van succesverhalen zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en erkend voelen in wie ze zijn.
De gespreksthema's (wat wil je laten groeien, het verlangen) en de waarderende wijze waarop het gesprek gevoerd wordt geven energie in contact.
Management Drives maakt inzichtelijk wat een team of persoon motiveert.
Door waarderend te kijken en te onderzoeken ga je op zoek naar het beste bij jezelf en de ander