In het kort

Management Drives

De Management Drives vragenlijst is een online test die drijfveren meet van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties. Dit instrument biedt (school)organisaties nieuwe inzichten in wat medewerkers, teams en organisaties motiveert. Drijfveren zijn een voorspeller van gedrag. Een beter begrip van deze drijfveren helpt individuen, teams en organisaties beter communiceren, samenwerken en optimaal te presteren.

De drijfveren die we allemaal bezitten, bepalen waarom u iets doet of laat, sturen uw gedrag en gevoel en bepalen uw waarnemingen. Tevens bepalen ze ons persoonlijk leiderschap. Er kunnen bij ieder individu zes drijfveren worden onderscheiden en gemeten. Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en logicavolgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen. In meer of mindere mate heeft iedereen een drijfveer om zich veilig te voelen, respect te verwerven, zaken te structureren, resultaten te behalen, te zoeken naar harmonie en zaken te begrijpen. De drijfveren worden aangeduid met verschillende kleuren.

Voor scholen of besturen zijn verschillende mogelijkheden om dit instrument in te zetten:
Individueel niveau: start voor coaching, werving en selectie kandidaten voor een specifieke functie, persoonlijk leiderschap, loopbaanontwikkeling, omgaan met stress en werkdruk, optimaliseren van persoonlijke en professionele effectiviteit
Team niveau: optimaliseren samenwerking, (cultuur-) veranderingstraject, opstart samenwerking in nieuw team, complementariteit in team
Organisatie niveau: fusie, verandermanagement in een lerende organisatie, (cultuur-) veranderingstraject, verbetertrajectFlower is gecertificeerd partner van Management Drives (MD), waardoor dit instrument ingezet kan worden in uw (school)organisatie. Andrea van de Rozenberg is gecertificeerd trainer van Management Drives.

Voor meer informatie over Management Drives ga naar www.managementdrives.com